Складиране на товари и вътрешна логистика в страната

Складиране на Вашите товари в свободни, временни и складове под митнически контрол в София, Варна и Бургас. Последваща вътрешна логистика в България.