Митническо представителство

Атлас Карго предлага представителство на своите клиенти пред митническите власти чрез митническо посредничество при обработката и освобождаването на стоки по износ, внос и транзит в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Специфични изисквания:

АВИОТРАНСПОРТ:

Необходимите документи за освобождаване на авиопратки на ТМУ Аерогара София са:

 • Износ:
  • MAWB/HAWB;
  • Търговска фактура /Invoice/ – 5 оригинала с подпис и печат;
  • Опаковъчен лист – 5 оригинала с подпис и печат;
  • В случай че изпращачът е производител на стоката – Декларация от производител – 1 оригинал с подпис и печат;
  • В случай че стоката е била закупена от доставчик в ЕС или от трета страна – по 1 копие от всички предшестващи документи доказващи покупката;
  • Декларация за стойност – в случай че стойността на стоката надвишава 5000 лв. – 1 оригинал с подпис и печат;
 • Внос:
  • MAWB/HAWB;
  • Оригинална търговска фактура / Invoice/ с подпис и печат и коректни условия на доставка;
  • Оригинален опаковъчен лист;
  • Сертификати /ако видът на товара или дестинацията изискват да бъдат приложени/;

МОРСКИ ТРАНСПОРТ:

Необходимите документи за освобождаване на морски пратки на митниците във Варна и Бургас са: 

 • Износ:
  • MBL/HBL;
  • Търговска фактура /Invoice/ – 5 оригинала с подпис и печат;
  • Опаковъчен лист – 5 оригинала с подпис и печат;
  • В случай че изпращачът е производител на стоката – Декларация от производител – 1 оригинал с подпис и печат;
  • В случай че стоката е била закупена от доставчик в ЕС или от трета страна – по 1 копие от всички предшектващи документи доказващи;
  • Декларация за стойност – в случай че стойността на стоката надвишава 5000 лв. – 1 оригинал с подпис и печат;
 • Внос:
  • MBL/HBL;
  • Оригинална търговска фактура / Invoice/ с подпис и печат и коректни условия на доставка;
  • Оригинален опаковъчен лист;
  • Сертификати /ако видът на товара или дестинацията изискват да бъдат приложени/;