Автотранспорт

Международен транспорт на комплектни товари и групажни пратки, както и доставки в страната.

FTL – Цели товари:

 • Международен превоз на цели товари съгласно нуждите на клиента от/за Европа, Сърбия, Турция, ОНД;

LTL – Групажни пратки:

 • Регулярни групажни линии от:
  • Белгия, Холандия, Люксембург, Германия;
  • Великобритания;
  • Италия;
  • Испания;
 • Транспорт на извънгабаритни товари;
 • Транспорт на опасни товари;
 • Транспорт на хладилни товари;
 • Транспорт на дрехи;
 • Доставки в страната;
 • Услуги врата-врата;