ЖП Транспорт

Атлас Карго заедно със своите партньори предлага:

  • Превоз на различни видове товари с обикновени и специализирани вагони по железница от/за Западна и Централна Европа, Русия и ОНД, Близък и Далечен Изток и Скандинавските страни;
  • Превоз на контейнери по железница през фериботния комплекс Варна-Иличовск;
  • Комбиниран транспорт с претоварване на друг вид транспортно средство;
  • Транспорт на извънгабаритни и тежки товари, хранителни продукти, химикали, горива и масла;
  • Транспорт на опасни товари;
  • Съдействие при наемането на специализирани ЖП цистерни и вагони;